dinsdag, november 03, 2009

DE ZONETHERAPIE

Zonetherapie is systeem waarop de moderne reflexologie gebaseerd is. Deze therapie werd aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse arts William Fitzgerald (1872-1942). Na zijn studie vertrok hij naar het buitenland. Daar werkte hij op KNO-afdelingvan ziekenhuizen in London en Wenen. Daarna werd hij hoofdchirurg voor neus- en keeloperaties in het St. Francis Hospital in Hartford. Dit was ook de plek waar zijn eerste werk over zonetherapie tot stand kwam.


Fitzgerald geloofde dat het mensenlijk lichaam in tien lengtezones op te delen was; vijf aan elke kant van de middellijn van het lichaam. Elke lijn loop vanaf het midden van een van de tenen via het lichaam omhoog naar de kruin van het hoofd en via de arm naar de vingers of duimen (of vice-versa). De zones aan de linker- en rechterzijde van het lichaam vanuit het midden werden genummerd van 1 tot 5 (zie figuur). Fitzgerald noemde de zonenlijnen de tien onzichbare energiekanalen die door het lichaam lopen, met elke lijn als het centrun van de betreffende zone. Elke zone is te bahandelen door werk aan voeten of handen.


Hij ontdekte dat als er binnen een bepaalde zone bij een bot druk werd uitgeoefend - vooral in handen en voeten - dit een gunstige uitwerking had op bepaalde organen binnen die zone. Bij eventueel letsel werkte het zelfs pijnstillend. Bovendien ontstond er bij stevige druk een soort plaatselijke verdoving, waardoor het probleem soms verdween.