zondag, november 28, 2010

DE VOET INTERPRETEREN #1

De voet is een architectonische kunststukje. Hij bestaat ui 26 beenderen, 107 pezen en 19 belangrijke spieren, en over de hele oppervlakte lopen zenuwen. Door druk uit te oefenen wordt er energië verplaatst en worden er boodschappen door het helel lichaam gestuurd. Deze signalen stimuleren of verdoven organen, al naargelang de behoefte.

Voordat u aan een sessie begint, moet u er meer gedetailleerd analyse maken van de voet van uw patiënt en de lichaamelijke kenmerken ervan interpreteren. Dit om een beeld te kriijgen van de gezondheid van uw patiënt en eventuele problemen. Het is ook belangrijke om de voeten in samenhang te zien met de algehele indruk die u van uw patiënt hebt gekregen. Deze kunnen wijzenop een bepaalde toestand, of bevestigen nogmaals de conclusies die u uit het onderzoek van de voeten hebt getrokken.

Kijk naar de houding van de patiënt als uw spreekkamer binnenlopt. Let daarbij op eventuele duidelijk zichbare disbalansen: bijvoorbeeld in de nek of de onderrug, Deze kunnen via de daarmee in verbinding staande reflexzones behandeld worden. Luister goed naar zijn manier van ademhalen en praten. Moeizaam ademhalen kan duiden op een probleem aan de ademhalingsorganen: snel ademen of spreken kan op stress wijzen; bij diep zuchten kan er sprake zijn van een depressie. Als u deze factoren goed onderzoekt, hebt u waardevolle achtergrondinformatie. Bovendien is het verrassend hoeveel van uw conclusies bevestigd worden als u de voeten nog eens goed bekijkt.

De voeten vormen een microkosmos van het hele lichaam. U kunt als het ware op de voeten het hele lichaam in kaart brengen: het hooft ter hoogte van de tenen, en het rest van het lichaam daaronder, tot aan de hiel. Interessant is ook dat de voeten de bouw en  lichaamsvorm weerspiegel. Zo zal iemand met brede schouders bijvoorbeeld brede voeten hebben.

zondag, oktober 10, 2010

MOGELIJKE REACTIES

Tijdens of na een sessie kunnen er verschillende reacties optreden. Deze hebben te maken met de stimulatie van een zenuwstelsel door het werken aan de reflexzones en door het in beweging komen of de afvoer van giftige stoffen in het lichaam. Hieruit blijkt dat de behandeling werkt en de balans in lichaamssystemen en hun functies wordt hersteld.

De volgende reacties komen voor:
* Zweet in de handpalmen bij het afnemen van spanningen.
* Hoesten, lachen, huilen of diep zuchten: opgekropte emoties komen los.
* Tics of tintelingem in ledematen.
* Het gevoel vam beweging, plotselinge kramp of een als elektrische aandoende schok in het gebied waaraan wordt gewerkt, of een warm gevoel in het gebied dat ermee verbonden is, of aan de andere kant van het lichaam.
* Diep vermoeidheid, hevige slaperigheid.
* Het verdwijnen van pijn of ongemak.

Noteer alle reacties die tijdens een behandelingen optreden, zodat u een volledige evaluatie kunt opmaken en de volgende sessie eventueel hierop kunt aanpassen. Het is heel gebruikelijk dat bepaalde reacties in de eerste 24 uur na de sessie iets heviger zijn.

Mogelijke reacties:
* Griepachtige symptomen met bijhorende ongemakken.
* Huiduitslag, pukkels of puisten.
* Geel of groenig slijm uit neus of keel wordt helder.
* Een loom gevoel gedurende 48 uur.
* Meer dorst en/of winderigheid.
* Een frequentere stoelgang, meer moeten urineren.
* Een algeheel gevoel van welzijn, meer energie. Vermindering van spanning en zorgen.
* Een beter slaappatroon.
* Het verdwijnen van pijn en ongemakken, meer beweegelijkheid in de gewrichten. Naarmate de behandeling langer duurt, zal dit effect ook langduriger zijn.

maandag, augustus 30, 2010

DE BASISTECHNIEKEN

Er bestaat binnen de reflexologie verschillende druk technieken. De traditionele en meeste gebruikte techniek is echter die van de afwisselende druk, de roterende techniek, of het wrijven of kneden met knokkels of handplam.

De afwisselende druktechnieke - ook wel beschreven als het "lopen" met vingers of duimen - wordt vaak als het prettigst ervaren. Het is een eenvoudige, effectieve techniek en ideaal voor het behandelen van de grotere reflexzones.

De kleinere reflexen moeten nauwkeuriger worden behandeld. Deze vragen ook om  een roterende techniek, waar de duim of de vinger voortdurend in contact met de huid blijft. Als u dieper wilt werken, gebruik u een kneedtechniek, waarbij u een gebogen duim op het plek zet en een soort hakende beweging maakt. U kunt ook uw gehaakte duim ter plekke op en neer bewegen. Ook de knokkels kunt u gebruiken als u dieper wilt gaan, in een roterende of strijkende beweging.

donderdag, augustus 19, 2010

EEN THERAPEUTISCHE RELATIE KWEKEN

Bij een behandeling die gebaseerd is op aanraking, zoals bij reflexologie, is het kweken en handhaven van een goede relatie tussen therapeut en patiënt een van de sleutels tot succes.

Omdat u de therapeut bent, begint de voorbereiding voor een dergelijke relatie bij u. U moet u lichamelijk, mentaal en emotioneel goed voorbereiden op de behandeling. Zorg ervoor dat u goed en ontspannend zit voordat u begint. Is dat niet het geval, dan kunt u RSI-klachten aan uw handen en schouders oplopen. U moet zich ontspannen voelen, want elke vorm van spanning kan uw werk nadelig beïnvloeden. Doe een kort ontspanningsoefening en doe deze - als dat mogelijk is - ook samen met uw patiënt. Stel u ook op de hoogte van andere vormen van therapie (zoals aromatherapiemassage), want die kunt u eventueel aanvulling op de behandeling toepassen.

U kunt het met de patiënt over zijn levenstijl hebben, zijn eetgewoonten en lichaamsbeweging. Daarmee krijgt u inzicht in de onderliggende oorzaak van de aandoeningen van de patiënt. Mensen worden niet van de ene op de andere dag ziek, Bovendien kunnen veel gezondheidsproblemen voorkomen worden als we ons allemaal meer bewust worden van gedragspatronen en levensstijl, en welke invloed die op onze gezondheid hebben.

Streef naar een heldere communicatie - zorg ervoor dat u in staat bent om informatie te geven en te ontvangen. Spreek duidelijk maar vriendelijk en luister aandachtig; zo moedigt u de patiënt aan om open te zijn. Bespreek, voordat u aan een sessie begint, eerste de doelstellingen van de behandeling, zodat u allebei tevreden bent.

Misschien is het belangrijkste aspect van een therapeutische realtie wel het vermogen mee te voelen met uw medemens. Menselijke emoties - vreugde, angst of woede: ze hebben een verregaande invloed op de lichaamsorganen en hun functies, bijvoorbeeld de hartslag, ademhhaling en afscheiding van lischaamsvocht. Als u zicht met de patiënt kunt identificeren, en emoties en gevoelens die disbalansen bij hem veroorzaken kunt herkennen en begrijpen en bovendien met de patiënt meevoelen, dan zal dit een goede en waardevolle verstandhouding bevorderen.

woensdag, juli 07, 2010

EEN SESSIE VOORBEREIDEN


Of u uw bahandelingen bij u thuis geeft of bij een patiënt, het is belangrijk om een geschikt omgeving te creëren. De plek waar u werkt moet rustig, besloten en confortabel zijn, met een eventueel onstpannende muziek op het achtergrond. Een typische reflexologiebehandeling duurt vaak een uur of langer. Het is dus belangrijk dat zowel de patiënt als therapeut zich confortabel voelen.

De ruitme moet goed verlicht en goed geventileerd zijn. Verder moet er heel schoon zijn een angenaam van temperatuur. Er moet een bank, die voor elke sessie wordt bedekt met schoon papier of schone handdoeken. Achter hooft en rug en onder de knieholten kunt u kussen plaatsen. Let erop dat kniëen niet in een U-vorm worden gebogen. Dit kan namelijk tijdens de behandeling de bloedsomloop verstoren en verstoppingen in de zenuwbaden en in de onderbuik veroorzaken.

Tijdens het werk moet de u als therapeut comfortabel zitten, met een rechte rug, bij voorkeur op een in hoogte verstelbare, lage kruk. Bij deze houding liggen de voeten en handen van de patiënt op uw borsthoogte en is er sprake van goede oog contact. U moet tijdens de bahendeling geen olie of lotion gebruiken, want hierdoor kunnen uw vingers van de reflexpunten glijden. Als u talkpoeder begruiken wilt, beperk dit dan tot een absoluut minimum. Het poeder kan bij inademing problemen veroorzaken.

Voordat u met een sessie begint, moet u altijd eerst de tijd nemen om een algehele indruk van de patiënt te krijgen. Hierdoor kunt u waar nodig de behandeling aanpassen. U kunt veel te weten komen over de gezondheidstoestand van een patiënt door zijn lichaamstaal wanneer hij de ruimte betreedt. Let vooral op houding, ademhaling en stem. Zoek naar aanwijzingen, zoals speciale vervormingen of slijttplekken in het schoeisel, die op een disbalans in het lichaam kunnen wijzen. Als u iemand voor het eerste behandelt, laat hem dan eerste uitvoering over zijn aandoening vertellen. Dit help u bij het bepalen wat de beste behandeling voor hem is.

Nadat u deze voorbereiding getroffen hebt, is het belangrijk dat u een goede therapeutische relatie tussen u en uw patiënt kweekt. Alleen dan bereikt u met de behandeling en optimaal resultaat.