zondag, november 28, 2010

DE VOET INTERPRETEREN #1

De voet is een architectonische kunststukje. Hij bestaat ui 26 beenderen, 107 pezen en 19 belangrijke spieren, en over de hele oppervlakte lopen zenuwen. Door druk uit te oefenen wordt er energië verplaatst en worden er boodschappen door het helel lichaam gestuurd. Deze signalen stimuleren of verdoven organen, al naargelang de behoefte.

Voordat u aan een sessie begint, moet u er meer gedetailleerd analyse maken van de voet van uw patiënt en de lichaamelijke kenmerken ervan interpreteren. Dit om een beeld te kriijgen van de gezondheid van uw patiënt en eventuele problemen. Het is ook belangrijke om de voeten in samenhang te zien met de algehele indruk die u van uw patiënt hebt gekregen. Deze kunnen wijzenop een bepaalde toestand, of bevestigen nogmaals de conclusies die u uit het onderzoek van de voeten hebt getrokken.

Kijk naar de houding van de patiënt als uw spreekkamer binnenlopt. Let daarbij op eventuele duidelijk zichbare disbalansen: bijvoorbeeld in de nek of de onderrug, Deze kunnen via de daarmee in verbinding staande reflexzones behandeld worden. Luister goed naar zijn manier van ademhalen en praten. Moeizaam ademhalen kan duiden op een probleem aan de ademhalingsorganen: snel ademen of spreken kan op stress wijzen; bij diep zuchten kan er sprake zijn van een depressie. Als u deze factoren goed onderzoekt, hebt u waardevolle achtergrondinformatie. Bovendien is het verrassend hoeveel van uw conclusies bevestigd worden als u de voeten nog eens goed bekijkt.

De voeten vormen een microkosmos van het hele lichaam. U kunt als het ware op de voeten het hele lichaam in kaart brengen: het hooft ter hoogte van de tenen, en het rest van het lichaam daaronder, tot aan de hiel. Interessant is ook dat de voeten de bouw en  lichaamsvorm weerspiegel. Zo zal iemand met brede schouders bijvoorbeeld brede voeten hebben.